Osaaminen / Turku

Turun kehittämiskärki

Turku on Suomen johtava lääketeollisuuden, diagnostiikan osaamiskeskus sekä elintarviketutkimuksen ja terveysteknologian edelläkävijä.

Alueen yritykset edustavat monipuolisesti alan teollisuutta kansainvälisistä huippuluokan lääke- ja diagnostiikkayrityksistä aina lupaaviin huipputeknologian startup-yrityksiin. Lähes kaikki Suomen kansainvälisille lääkemarkkinoille kehitetyistä innovatiivisista alkuperäislääkkeistä on peräisin Turusta.

Datapohjaisen innovaatiotoiminnan painopistealueet Turussa ovat reaalimaailman terveysdata (Real-World Evidence), lääketieteellinen kuvantaminen ja terveysalan tekoälykehityksen. Reaalimaailman terveysdataan perustuvan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tueksi alueella panostetaan vahvasti myös synteettiseen mutta oikeankaltaiseen terveysdataan. Synteettisen datan kehitys nähdään myös osittaiseksi ratkaisuksi terveystiedon toisiokäyttöön liittyviin haasteisiin.

Synteettinen terveysdata

Synteettinen terveysdata

Synteettistä terveysdataa on kehitetty jo kauan eri puolilla maailmaa. Pitkäjänteisestä kehityksestä huolimatta synteettisen datan oikeankaltaisuus on edelleen yksi keskeisistä haasteista. Synteettistä terveysdataa on kyllä tarjolla, mutta data perustuu usein joko...

Kuvantamisdata

Kuvantamisdata

Biokuvantaminen on bio- ja lääketieteen alojen tärkeimpiä ja laajimmin käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Viime vuosina merkittävimmiksi arvioidut kehitysalat kuvantamisessa ovat kuva-analyysi ja datan hallinta, sekä näiden synnyttämät mahdollisuudet a) tuottaa uutta...