Esittely

Mikä on HYTKI?

Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi, eli HYTKI-hanke rakentaa viiden alueen ekosysteemien yhteistyöllä kansallista verkostoyhteistyötä, joka edistää terveys- ja hyvinvointialan datapohjaista innovaatiotoimintaa.

HYTKI-hanke edistää kehittäjäkyvykkyyksien ja -valmiuksien syntymistä alueiden välisenä temaattisena verkostoyhteistyönä. Lähtökohtana ovat alueiden toisiaan täydentävät kehittämiskärjet ja meneillään oleva kehitystyö datan tehokkaamman hyödyntämisen osalta. Aluekehityksen osalta tämä luo hyvän pohjan verkostomaisen yhteistyön ja vertaisoppimisen kehittämiseen.

Hankkeen aikana kartoitamme ja kirkastamme alueiden kehittämiskärkiä ja teemme koosteen verkoston yhteisesti hyödynnettävästä osaamisesta, kehitysympäristöistä ja toimintamalleista datapohjaisessa innovoinnissa. Kehitämme datapohjaiseen innovointiin soveltuvan vertaisoppimismallin, jonka tavoitteena on alueiden välisen temaattisen verkostoekosysteemin luominen ja vakiinnuttaminen. Tavoitteenamme on luoda yhteinen ja verkostomainen alueiden ekosysteemeihin kiinnittynyt datapohjaisen innovoinnin palvelumalli.

Hankkeen toteuttajat ja rahoittajat

HYTKI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Hanketta toteuttamassa ovat BusinessOulu, CEMIS, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kuopio Health, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park.

Hankkeelle on myönnetty TEM:n alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön rahoitusta vuoteen 2023 saakka, rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

 

 

Alueiden välinen temaattinen verkostoyhteistyö

Alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön edistäminen on yksi hallituksen aluekehittämisen painopisteistä. Me HYTKI-hankkeessa uudistamme aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja ja vahvistamme alueiden välistä yhteistyötä. Tavoitteenamme on vahvistaa myös erikokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten muiden toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön.

Kehittämisvyöhykkeet ovat uusien innovaatioiden alustoja ja houkuttelevat investointeja. Aluekehittämisen temaattiset verkostot ja kehittämisvyöhykkeet mahdollistavat kansallisesti merkittävän yhteistyön aluekehittämisen ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteistyön myötä myös aluekehittämistoimien vaikuttavuus vahvistuu.

Vertaisoppimisen kehittäminen

HYTKI-hankkeessa tavoitteenamme on alueiden välisen temaattisen verkostoekosysteemin kehittäminen, jota toteutamme monitoimijayhteistyössä ja kansallisella verkostomaisella vertaisoppimismallilla.

Vertaisoppimisen kulmakivenä on tunnistaa jo olemassa olevat hyvät käytännöt ja palvelumallit, jotka tukevat datan hyötykäyttöä ja menetelmäkehitystä, ja jakaa tehokkaasti tietoa parhaista käytännöistä alueiden välillä. Vertaisoppiminen edellyttää myös toisilla alueilla luotujen käytänteiden ja toimintamallien hyödyntämistä. Tavoitteenamme on mahdollistaa alueiden välinen vertaisoppiminen luomalla alueiden yhteinen temaattinen palvelukokonaisuuksien kartta datapohjaisen kehittämisen avuksi.

Vertaisoppimismallilla mahdollistamme yritysten, tutkijoiden ja kaupunkien kyvykkyyden toimeenpanna datan toisiokäyttöä ja hyödyntää luotuja tietomalleja ja datakäytäntöjä liiketoiminnassa, tutkimuksessa ja palvelutuotannossa.

Kerromme mielellämme lisää!

Löydät yhteystietomme, hankkeen toteuttajat ja vastuuhenkilöt yhteystiedot-sivulta. Ota yhteyttä!