Kehittämiskärki

Synteettinen terveysdata

Synteettistä terveysdataa on kehitetty jo kauan eri puolilla maailmaa. Pitkäjänteisestä kehityksestä huolimatta synteettisen datan oikeankaltaisuus on edelleen yksi keskeisistä haasteista. Synteettistä terveysdataa on kyllä tarjolla, mutta data perustuu usein joko a) vanhentuneeseen dataan tai b) liian vähäiseen määrään pohjadataa, jonka pohjalta synteettistä dataa ei pystytä kehittämään riittävän laadukkaasti.

Suomen tapa kerätä pitkittäistä potilasdataa, sekä maan pitkä historia sähköisessä muodossa olevien potilastietojen tuottajana, ovat nostaneet Suomen arvoa oikean kaltaisen synteettisen terveysdatan kehittäjänä. Tämä arvo on huomattu erityisesti Turussa, jossa useat eri toimijat ovat keskittyneet viime vuosina synteettisen datan kehittämiseen. Alueen tärkeimpiä toimijoita ovat a) Auria tietopalvelu (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), Turun yliopiston tietotekniikan laitos ja Turun ammattikorkeakoulu, jotka ovat osana Terveyskampus Turku -yhteistyöverkostoa ryhtyneet kehittämään synteettistä terveysdataa eri hankkeissa ja osana perustoimintaa (opetus ja tutkimus).

Tällä hetkellä synteettistä mutta oikean kaltaista terveysdataa kehitetään erityisesti seuraavissa hankkeissa: Privasa (Privacy Preserving AI for Synthetic and Anonymous Health Data) ​ja SHARED (Synthetic Health and Research Data, Novo Nordisk Fonden).

Hankkeiden ja perustoiminnan ohella synteettisen datan kehitystä tehdään seuraavissa verkostoissa, joihin osallistuminen on osa Turun kyvykkyyksiä niin synteettisen datan, kuin tähän keskeisesti liittyvän yksityisyyden osalta.

  • EHDEN (The European Health Data & Evidence Network) ​
  • Vanguard Initiative (New Growth through Smart Specialization) ​
  • DataLit (Data literacy for responsible decision-making) ​
  • OpenDP Community.