Haasteet ja ratkaisut

Haasteet ja ratkaisut

Kysely hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisestä

Oletko mukana terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä dataa tai tekoälymenetelmiä hyödyntävässä projektissa, josta haluaisit kertoa muille aihealueen toimijoille? Oletko kehittänyt niihin liittyvän ratkaisun, josta alan toimijoiden olisi tärkeää tietää?

HYTKI-projektin yhtenä tehtävänä on tiedon kerääminen ja välittäminen datan hyödyntämiseen ja analytiikkaan liittyvistä kokeiluista ja ratkaisuista. Tätä tiedon keräämistä ja välittämistä varten olemme järjestäneet kyselyn kokeilujen ja ratkaisujen kartoittamiseksi. Kyselyn vastauksista koostetaan katsauksia meneillään olevista ja uusista projekteista ja tehdään nostoja onnistuneista ratkaisuista ja hyödyllisistä opeista.

Tietoa välitetään HYTKI:n viestintäkanavissa. Lisäksi kyselyn vastauksista poimitaan projekteja esittäytymään webinaareihin. Vaihtoehtoisesti voit rajata vastauksesi julkisuuden vain projektin sisäiseen käyttöön.