Tavoitteet

Päämääränä hyvinvointi ja osaamisen tunnistaminen

Rakennamme palvelumalleja tukemaan yrityksiä, tutkimuksen tekijöitä ja kunta- ja kaupunkitoimijoita datan toisiokäytön toimeenpanossa ja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisessä liiketoiminnassa, tutkimuksessa ja palvelutuotannossa.

Datasta innovaatioita ja uutta arvoa ennakoivan terveydenhoidon ja hyvinvointikaupunkikehityksen tueksi

Tavoitteenamme on auttaa rakentamaan datasta tuote- ja palveluinnovaatioita, liiketoimintaa ja uutta arvoa osana ennakoivaa terveydenhoitoa ja hyvinvointikaupunkikehitystä. Eri alueiden erikoisosaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen on olennainen osa verkoston toimintaa. Lisäksi rakennamme vertaisoppimisen mahdollistavia palvelumalleja tukemaan yrityksiä, tutkimuksen tekijöitä ja kunta- ja kaupunkitoimijoita datan toisiokäytön toimeenpanossa ja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisessä liiketoiminnassa, tutkimuksessa ja palvelutuotannossa.

Tärkeimmät tavoitteemme

Alueiden erikoisosaamisten tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen

Data osaksi ennakoivaa terveydenhoitoa ja hyvinvointikaupunkikehitystä

Datan hyödyntämisen toimintamallien, kyvykkyyksien ja analytiikkaosaamisen kehittäminen