Työkalut

Työkaluja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisen avuksi

Rakennamme vertaisoppimista tukevia toimintamalleja ja kehitämme työkaluja hyvinvointi- ja terveysdatan yhteiskehittämiseen, uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen muotoiluun sekä tekoälyn hyödyntämiseen.

Täältä löydät materiaaleja ja linkkejä erilaisiin oppaisiin, työkaluihin ja resursseihin, jotka tukevat toimintamallien kehittämisessä ja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisessä.

Työkalut auttavat itseopiskelussa ja tarjoavat malleja kokeiluprosessien läpivientiin sekä esimerkiksi sääntö- ja sopimuspohjia datan hyödyntämiseen.

Tutustu työkaluihin ja muihin materiaaleihin! Täydennämme työkaluja ja resurssivalikoimaa koko hankkeen ajan.

Health Data Guide

Health Data Guide koostaa kattavasti tietoa mm. datalähteistä, datan käsittelystä, terveysdataa koskevasta lainsäädännöstä ja suostumuksista, koneoppimisen perusteista ja turvallisesta datan käsittelystä.

Health Data Guide on tuotettu Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan DigiHealth Hub -hankkeessa 2018–2020. Opasta päivitetään, joten kaikki tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia.

Lue lisää täältä

Health Data Assessment

Health Data Assessment tarjoaa käyttöösi tarkistuslistan data-pohjaisten kehittämiskokonaisuuksien ja tutkimussuunnitelmien rakentamisessa. Se toimii myös datakyvykkyyden itsearvioinnissa.

Health Data Assessment on tuotettu Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan DigiHealth Hub -hankkeessa 2018–2020.

Lue lisää täältä

Työkaluja synteettisen terveysdatan kehittämiseen

Yksittäisten välineiden osalta synteettisen terveysdatan osaaminen edellyttää aihepiiriin liittyvien matemaattisten menetelmien ja olemassa olevien työkalujen hallintaa. Viimeksi mainituista merkillepantavia ovat seuraavat:

Twinify Opacus
SmartNoise SynSys
Gretel Synthetics Synthetig
Synthpop Synthea

Kaupallisella puolella synteettisen (terveys)datan ​työkaluja (ja dataa) kehittävien yritysten kirjo on ​suuri. Tietoa alan yrityksistä.

Reilun Datatalouden sääntökirja

Sitran julkaisema reilun datatalouden sääntökirja sisältää dataverkoston rakentamista helpottavia työkaluja ja sopimuspohjia. Sääntökirja helpottaa digitaalisten palvelujen kehittämistä reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti. Kirjasta löydät mm. mallisopimuspohjia, joukon kontrollikysymyksiä sekä käytännesäännöstön luonnoksen (Code of Conduct).

Lue lisää täältä