Kysely hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisestä

Tällä kyselyllä kerätään tietoa hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämiseen ja analytiikkaan liittyvistä kokeiluista ja -ratkaisuista. Tiedon keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa tiedon välittäminen ja analytiikkaosaamisen ja -ymmärryksen kasvattaminen. Kyselyllä haetaan mm. esiteltäviä kokeiluja ja ratkaisuja aihealueen webinaareihin ja käyttötapausesimerkkeihin. Kyselyllä kerättyjä tietoja julkaistaan esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista HYTKI-verkoston sivuilla.

Ohjeita vastaamiseen:
– Käsittele yhtä projektia/kokeilua/ratkaisua kerrallaan. Mikäli haluat vastata useamman projektin osalta, vastaa kyselyyn jokaisen osalta erikseen.
– Vastaa niihin kysymyksiin, jotka ovat projektisi osalta olennaisia. Niihin kysymyksiin, jotka eivät liity projektiisi, voit jättää vastaamatta.
– Saat itse määritellä vastaustesi julkisuuden tason (Kysymys nro. 18)

Kyselyn järjestää HYTKI-hanke. Lisätietoja: [email protected]

  Vastaajan sähköpostiosoite (kuittausviestiä varten)*:

  1. Mitä ongelmaa ratkaistaan?*


  2. Ratkaisun tai kokeilun kuvaus lyhyesti*

  3. Kuka ratkaisua käyttää?

  4. Miten olette huomioineet teknologia- ja terveysalan asiantuntemuksen ja tutkitun tiedon ratkaisun kehityksessä?

  5. Ovatko loppukäyttäjät mukana kehityksessä?


  6. Mitä aineistoa/aineistoja käytetään (millaista dataa, mistä, kuinka paljon)?

  7. Mitä teknologioita tai analytiikkamenetelmiä käytetään?


  8. Mitä tuloksia odotetaan / Mitä tuloksia on saavutettu?

  9. Projektin jatkokehityssuunnitelmat (tai niiden puuttuessa, mitä olisi voitu tehdä toisin)?

  10. Millaiset kumppanuudet voivat tukea jatkokehitystä?


  11. Millaisia haasteita toteutuksessa kohdattiin?

  12. Miten haasteita ratkaistiin?

  13. Hyvinvointi- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyy monia lakeja ja asetuksia (esim. tietosuojalaki, GDPR, toisiolaki, MDR, jne.). Millaisia regulaatioon liittyviä huomioita tai haasteita on kohdattu, ja miten ne on ratkaistu?


  14. Kokeilun/hankkeen/ratkaisun vaihe tai kypsyys

  15. Lisätietoja (linkki)

  16. Ratkaisua/kokeilua ja toteuttamisprosessia kuvaavat avainsanat

  17. Yhteyshenkilö

  18. Lupa julkaista?

  Millaisen luvan julkaisuun haluat antaa meille?

  19. Muuta huomioitavaa?

  20. Palautetta kyselystä

  Käyttöehtojen hyväksyminen*

  Lähetä vastauksesi