Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatio­ekosysteemi HYTKI

HYTKI-hanke rakentaa viiden alueen ekosysteemien yhteistyöllä kansallista verkostoyhteistyötä, joka edistää terveys- ja hyvinvointialan datapohjaista innovaatiotoimintaa.

Esittely

Alueiden välinen yhteistyö uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja ja vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä aluekehittämisen keskeisten teemojen osalta. Hanke vahvistaa myös erikokoisten alueiden, kuntien ja muiden toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön.

HYTKI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Hanketta toteuttamassa ovat BusinessOulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, CEMIS, KuopioHealth osk., Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park. Hankkeelle on myönnetty TEM:n alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön rahoitusta vuoteen 2023 saakka, rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Tavoitteet

HYTKI rakentaa vertaisoppimisen mahdollistavia palvelumalleja tukemaan yrityksiä, tutkimuksen tekijöitä ja kunta- ja kaupunkitoimijoita datan toisiokäytön toimeenpanossa ja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisessä liiketoiminnassa, tutkimuksessa ja palvelutuotannossa.

Päätavoitteemme ovat

Alueiden erikoisosaamisten tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen

Data osaksi ennakoivaa terveydenhoitoa ja hyvinvointi­kaupunkikehitystä

Datan hyödyntämisen toimintamallien, kyvykkyyksien ja analytiikkaosaamisen kehittäminen

Työkaluja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisen tueksi

HYTKIn yhteisinä toimenpiteinä rakennamme vertaisoppimista tukevia toimintamalleja hyvinvointi- ja terveysdatan yhteiskehittämiseen, uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen muotoiluun sekä tekoälyn hyödyntämiseen. Näitä tavoitteita tukemaan koostamme oppaita, työkaluja ja esimerkkitapauksia hyvistä käytänteistä, toimintamalleista ja olemassa olevista ratkaisuista.

Ajankohtaista

HYTKI-hankkeessa tapahtuu! Lue uusimmat uutiset ja tutustu tapahtumiimme!

Ryhmä ihmisiä vastavalossa sumeina hahmoina, kuvan etualalla datamaista kuviota.
Tapahtumia syksyllä 2022

Tapahtumia syksyllä 2022

Syksyllä 2022 HYTKI-verkostolla on suunnitteilla sarja mielenkiintoisia webinaareja monipuolisesti eri näkökulmista terveys- ja hyvinvointialan datapohjaiseen innovointiin liittyen. Aiheina ovat esimerkiksi kyberturvallisuus, tekoäly ja kansainvälinen yhteistyö....

Tilaa uutiskirje

Uutiset, tapahtumat ja uudet työkalut suoraan sähköpostiisi!

Hankkeen toteuttajat

HYTKI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto.

Oulun Yliopisto
jamk.fi
KAMK
Kuopio Health
BusinessOulu
Turku Science Park