Osaaminen

Alueelliset kehittämiskärjet hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisessä

HYTKI edistää kehittäjäkyvykkyyksien ja -valmiuksien syntymistä alueiden välisenä temaattisena verkostoyhteistyönä. Lähtökohtana on alueiden toisiaan täydentävät osaamiskärjet ja meneillään oleva kehitystyö datan tehokkaamman hyödyntämisen osalta.

Alueiden osaamisia yhdistämällä vahvistetaan kansallista kilpailukykyä

HYTKI vahvistaa alueiden osaamisprofiileja, erityisesti hyvinvointi- ja terveysalan digitalisaation ja datan hyödyntämisen näkökulmasta. Lähtökohtana on alueiden toisiaan täydentävien kehittämiskärkien näkyväksi tekeminen sekä alueiden vahvuuksien tukeminen ja niiden hyödyntäminen kansallisesti.

Osaamisten ja kehittämiskärkien kuvaaminen edesauttaa ymmärtämään alueiden erityispiirteitä erityyppisten terveys-ja hyvinvointidatojen hyödyntämiseksi sekä nostoja erityisistä teknologia- ja tai tutkimusosaamisista data-pohjaisessa innovoinnissa. Lisäksi temaattista kokonaisuutta ja monitoimijayhteistyötä edistetään alueilla toimivissa ekosysteemeissä. Tavoitteena on rakentaa vertaisoppimisen mahdollistavia palvelumalleja, vahvistaa yhteistyötä, mahdollistaa toisilta oppimista ja välttää turhaa päällekkäisyyttä toimenpiteissä. Kuvatut kehittämiskärjet edesauttavat myös toimijoiden ja osaajien löytämisessä datahaasteiden ratkaisemiseksi.

Tässä kuvatut osaamiset ja kehittämiskärjet ovat vain pieni läpileikkaus alueiden osaamisesta ja menossa olevista aktiviteeteista. Osaamis- ja kehittämiskärkien tunnistaminen jatkuu, ja sivua päivitetään säännöllisesti.

 

Jyväskylä

 • Dataperusteiset, älykkäät kuntoutuspalvelut
 • AI terveys- ja hyvinvointisektorilla: Datan yhdistämisen potentiaali tekoälysovelluskehityksessä, synteettinen data
 • Terveydenhuollon kyberturvallisuus
 • Ekosysteemitoiminta, KEHO

Kainuu

 • Dataperusteinen liikkuminen
 • Urheilu- ja hyvinvointidatan kerääminen ja analytiikka (KUHA)
 • Dataälykkyys
 • Suurteholaskenta
 • Ekosysteemitoiminta, AIKA

Kuopio

 • Reaalimaailman data ja lääketieteen kuvantaminen 
 • AI terveys- ja hyvinvointisektorilla: terveys- ja hyvinvointidatan laadun parantaminen ja yhdistäminen
 • Vaikuttavuuden arviointi
 • Ekosysteemitoiminta, Kuopio Health

Oulu

 • Dataperusteinen ennakointi
 • Ihmiskeskeinen datan hallinta ja palvelukehitys
 • AI terveys- ja hyvinvointisektorilla: datapohjaisen innovaatio-toiminnan tukeminen, työkalut ja yhteiskehittämisen prosessit
 • Reunalaskenta
 • Kehittämis- ja testausympäristöt
 • TKI-verkostoyhteistyö, ekosysteemitoiminta OuluHealth

Turku

 • Reaalimaailman data
 • AI terveys- ja hyvinvointisektorilla: synteettinen data
 • Lääketieteen kuvantaminen (Euro-Bioimaging)
 • Auria tietopalvelu
 • Ekosysteemitoiminta, Health Campus Turku