Kehittämiskärki

Verkostoyhteistyö

Edistyksellisen analytiikan ja modernin tiedolla johtamisen avulla kehitetään parempia ja tietoturvallisia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidon ratkaisuja ja palveluja sekä data-ohjattua ennakoivaa palvelutuotantoa.

Hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisen edistäminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan sitä varten tarvitaan monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä erilaisten toimijoiden (ml. rekisteri- ja lupaviranomaiset, tutkimuslaitokset, yritykset, terveyspalvelutarjoajat, jne) kesken. Terveys- ja hyvinvointidataprosessien johtamisella ja toisiolain toimeenpanoa vauhdittavat verkostomaisen yhteistyön toimintamallit.

Verkostoyhteistyö kehittyy parhaiten alueellisissa ekosysteemeissä, kansallisissa ja kansainvälisissä innovaatiokumppanuusverkostoissa ja yhteisissä projekteissa. Oulun kehittämiskärkenä on osaamisverkostojen rakentaminen, verkostojen strateginen johtaminen, yhteistyötä tukevien toimintamallien kehittäminen ja koordinointi.

Alueellinen, ohjelmapohjainen yhteistyö

OuluHealth kärkiohjelman ”Data ja ratkaisut osana ennakoivaa ja tukevaa terveydenhoitoa” tavoitteena on vahvistaa  digitaalisen terveyden ja datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemitoimintaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella sekä toteuttaa kaupunki-valtio innovaatioekosysteemisopimuksen tavoitteita (2021–2027).

Kansallinen

HyteAiro-ohjelman Tekoäly analytiikassa -kansallisen verkostoyhteistyön kehittäminen ja tekoälyn hyödyntämispotentiaali SOTE-tiedolla johtamisessa. Toiminta jatkuu kansallisena alueiden välisenä yhteistyönä HYTKI-hankkeessa. HYTKI-dataekosysteemissä on monipuolista osaamista monialaisen TKI-yhteistyön ja verkostoyhteistyön tukemisessa ja rakentamisessa, ja se tavoittaa verkostomaisena toimintona ekosysteemitoimijoita laajasti eri alueilta Suomessa.

DigiNet-oppilaitosverkoston tukikoordinaation tavoitteena on ajantasaisen tiedon ylläpitäminen ja välittäminen digitaalisen hyvinvoinnin ja terveyden koulutuskokonaisuuksista ja merkittävästä tutkimuksesta sekä tukea ja kehittää kansallisen verkostoyhteistyön kehittymistä ja jatkuvuutta osana kansallista terveysalan kasvustrategian tiekartan toimeenpanoa.

Kansainvälinen

Eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien kehitystyössä aktiivisesti mukana. Kansallinen Health EDIH verkostoyhteistyö mahdollistaa  alueiden välisen yhteistyön tiivistämistä ja yhteisten palvelukuvausten määrittämistä  osana eurooppalaista EDIH-verkostoa. Oulu on mukana EU mHealth Hubin verkostoyhteistyön laajentamistyössä. Tavoitteena on luoda selkeä palvelunäkymä mobiilisovellusten kehitystyölle ja jakaa parhaita käytäntöjä verkoston toimijoiden kesken.

Lisätietoja

Maritta Perälä-Heape, [email protected] ja Veera Virta, [email protected], Oulun yliopisto