Kehittämiskärki

Tekoäly ja data-analytiikkaosaaminen

Tekoälyn ja data-analytiikkaosaamisen hyödyntämisessä terveyden ja hyvinvoinnin alueella tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon tehokas toimintatapamalli edistämään uusien (disruptiivisten) teknologioiden käyttöönottoa sosiaali- ja terveysdatan käsittelyssä. Erityisinä painopisteinä ovat datan määrän laajentaminen ja sen älykäs käyttö tietoturvallisessa, suojatussa laskentaympäristössä.

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka eri SOTE-toimijat voivat tehdä tekoälytuettuja ratkaisuja maakunta-, kunta- ja yksilötasolla. Lisäksi selvitetään, kuinka tekoälypohjaisilla tekniikoilla voidaan tehostaa SOTE-alan toimijoiden datojen sekä biopankkidatan analysointia ja tuoda yhteen informaatiota useammasta lähteestä ml. valtakunnalliset rekisterit ja avoimet datat (kuten liikenne- ja ympäristöaltistetiedot). Lisäksi selvitetään, kuinka henkilökohtaista terveysdataa voidaan kerätä ja analysoida. Tässä hyödynnetään alueen vahvaa osaamista kuvantamisessa ja visualisoinnissa. Tavoitteena on myös aktivoida alueen yrityksiä mukaan hyödyntämään tekoälyä omissa SOTE-alan liiketoimintaprosesseissa ja -tuotteissa.

Lisätietoa

Arto Mannermaa, Itä-Suomen yliopisto
Pekka Toivanen, Itä-Suomen yliopisto