Kehittämiskärki

Ihmiskeskeinen datan hallinta; MyData-pohjainen kehitys

MyData johdattaa meidät kohti ihmiskeskeistä henkilötietojen hallintaa. Se luo ihmiselle käytännön mahdollisuuden hyödyntää omia tietoja eri palveluiden välillä – esimerkiksi terveydenhuollossa. Samalla se mahdollistaa uudenlaisten, ihmiskeskeisten palveluiden syntymisen arkea helpottamaan yhdistämällä ihmisen ja palveluntarjoajan yksinkertaisella ja selkeällä tavalla.

MyData-konsepti kehitettiin Suomessa edistämään henkilötietojen eettistä ja yksilöä kunnioittavaa käyttöä. Sen keskiössä on erityisesti henkilötietojen hyödyntämisen toimintamallit, ajan tasalla oleva lainsäädäntö sekä toimiva ja reilu tietoyhteiskunta. MyData-operaattorit ovat toimijoita, jotka siirtävät ihmisten henkilötietoja teknologianeutraalisti ja tietosuojaa kunnioittaen. Ihmiskeskeinen datan hallinta on ilmiöpohjaista, mikä vaatii uutta ajattelua palvelukehitykseen.

Mydata-periaatteiden opastus ja verkostoyhteistyö tukee tätä kehitystä. Esimerkkien kautta välitetään informaatiota  siitä, mitä kuluttajien tuottama terveys- ja hyvinvointidata tarkoittaa palvelukehityksessä. MyData-klinikka auttaa ymmärtämään henkilökohtaisen terveysdatan palvelumuotoilun tarpeet ja mahdollisuudet. Oulu toimii osana MyData Global -verkostoyhteistyötä, mikä edesauttaa ajantasaisen tiedon ja teknologiakehityksen välittämistä sekä partnerien tunnistamista TKI-yhteistyöhön.

Tutkimuksen vahvistaminen

Osana Oulun yliopiston tutkimuksen profilaatioaluetta (6G Solutions and Responsible Innovations for the Future Sustainable Society, 6GESS), yksi temaattisista kokonaisuuksista on ihmiskeskeisen datan hallintamalli ennakoinnissa (Citizen centred preventive healthcare Solution)

Lisätietoja

Maritta Perälä-Heape, [email protected], Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta