Kehittämiskärki

Dataperustainen liikkuminen ja pelillistä­minen

Dataperustaisella liikkumisella tarkoitetaan, että yksilön tai huippu-urheilijan liikuntatavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään dataa. Tiedolla voidaan parantaa huippu-urheilijoiden suoritustasoa sekä eri-ikäisten kunto- ja terveysliikkujien hyvinvointia.

Dataperustaisen liikkumisen tutkimusalueen tavoitteena on luoda liikuntadatan osaamiskeskus Kainuuseen. CEMIS-keskuksella on lisäksi merkittävä rooli liikunnan, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon alueella, jossa hyödynnämme etenkin uusia sensoriratkaisuja sekä peli- ja simulaattoriratkaisuja (esim. olympiahiihtoreittien mallinnus).

Dataperustainen liikkuminen – Liikuntadatan hyödyntäminen Kainuussa -hankkeessa (2021–2022) kartoitetaan Kainuun liikunta-alan yritysten liikuntadataan sekä kuntien liikuntapaikka-mittaamiseen liittyviä tarpeita. Dataperusteisessa liikkumisessa tavoitteena on se, että alueemme liikunta-alan yritykset ja toimijat hyötyvät datasta, jota kertyy urheilun ja liikkumisen tuloksena.

Dataperustainen liikkuminen on keskeinen teema Kainuun liikunta-alan toimijoille ja se mahdollistaa myös Kainuun TKI-kentälle liitynnät kansainvälisen liikunta-alan verkostohankkeisiin sekä liikunnan ja urheilun klustereihin.