Osaaminen / Oulu

Oulun kehittämiskärki

Oulussa kehitetään uusia yhteistyön toimintamalleja, menetelmiä, oppaita ja työkaluja terveys- ja hyvinvointidatahaasteita ratkaisemaan.

Kansallista hyvinvointi- ja terveys dataekosysteemin kehittymistä tukevat Oulun kehittämiskärjet, jotka edistävät datapohjaista innovointia. Kehittämisen keskiössä on osaamisen nosto verkostomisen yhteistyön avulla, uusien TKI-yhteistyötä edistävien toimintamallien ja yhteiskeittämisprosessien kautta. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta myös teknologisten ratkaisujen mahdollisuuksista sekä liiketoiminnan muutoksista.

Oulussa kehitetään uusia yhteistyön toimintamalleja, menetelmiä, oppaita ja työkaluja terveys- ja hyvinvointidatahaasteita ratkaisemaan. Kehityksen keskeisenä teemana on luoda osaamista ja datan hyödyntämisen kyvykkyyttä siten, että edistyksellistä analytiikka ja tekoälyä voidaan hyödyntää tehokkaammin uusien ennakoivien ja terveyttä tukevien palvelujen kehitykseen. Kehityksessä on huomioitu hyvien käytäntöjen jakaminen jotta data-pohjainen TKI-toiminta tehostuisi ja datan jakamiseen liittyvät sopimus- ja regulaatioasiat tulisivat huomioonotetuiksi kehitysvaiheen alussa.

Oulussa kehitetään älykästä data-ekosysteemiä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tueksi, mikä vastaa EU:n datastrategian toimeenpanoon. Keskeisimmät kehittämisen kärjet on kuvattu alla.

OuluHealth ekosysteemin kärkiohjelmassa vahvistetaan data-innovoinnin osaamista ja rakennetaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.

Verkostoyhteistyö

Verkostoyhteistyö

Edistyksellisen analytiikan ja modernin tiedolla johtamisen avulla kehitetään parempia ja tietoturvallisia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidon ratkaisuja ja palveluja sekä data-ohjattua ennakoivaa palvelutuotantoa. Hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisen...

Reunalaskenta

Reunalaskenta

Nykyisen palvelinkeskuksiin perustuvan pilvilaskenta-arkkitehtuurin akilleenkantapäitä ovat pitkät vasteajat ja heikko luotettavuus laskentaresurssien sijaitessa kaukana loppukäyttäjistä ja datanlähteistä. Reunalaskenta on teknologia, jolla pilvilaskentaa tuodaan...