Osaaminen / Kuopio

Kuopion kehittämiskärki

Kuopion Savilahteen on muodostunut kansallisesti merkittävä terveysalan yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten osaamiskeskittymä, jonka osaamisen ja toiminnot Kuopio Health ekosysteemi nivoo lisäarvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi. Pohjois-Savon tietoaltaan ympärille on syntymässä terveydenhuollon älykkäiden ratkaisujen kehittämisalusta.

Kehittämisen ytimenä on pilotoida terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa, esimerkiksi diagnoosia ja potilaan hoitopolun ohjaamista tukevien datalähtöisten työkalujen ja älykkäiden ratkaisujen yhteiskehittämistä ja parantaa kaupallistamisedellytyksiä (älykkäät ratkaisut ovat digitaalisia ratkaisuja, jotka hyödyntävät mm. data-analytiikkaa ja tekoälyä).

Ratkaisut perustuvat kattavaan terveystietoon tai potilaan seurantadataan ja data-analytiikkaan. Kehittämisen lähtökohtana on terveydenhuollon ammattilaisten tunnistamat tarpeet/haasteet ja käyttäjälähtöisyys. Näin edistetään lääke- ja terveysteknologian käyttöönottoa sekä mahdollistetaan kokonaishoitoketjun resurssitehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Uusilla terveydenhuollon päätöksentekotyökaluilla voidaan edistää sairauksien tunnistamista ja yksilöllisen hoidon valintaa sekä seurata hoidon terveyshyötyjä ja saavuttaa näin merkittäviä kansantaloudellisia hyötyjä.

Panostukset terveysdatan hyödynnettävyyteen parantavat yritysten tuotekehitys- ja liiketoimintaedellytyksiä sekä synnyttävät TKI-toimintaa. Uusien terveydenhuollon älykkäiden ratkaisujen palvelumuotoilu, pilotointi ja käyttäjäpalaute edistävät kaupallistamista. Investoinnit edistävät uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä sekä uusien terveydenhuollon älykkäiden ratkaisujen käyttöönottoa ja vaikuttavuutta. Nämä tehostavat hoitopolkuja ja terveydenhuollon resurssien käyttöä sekä parantavat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa (Pohjois-Savon Uuden Kasvun Suunnitelma 2022-2023) listataan keskeisimmät kehittämisen kärjet terveysdatan hyödyntämisessä sekä terveydenhuollon älykkäiden ratkaisujen yhteiskehittämisessä ja pilotoinnissa. Alla on esitetty alueen keskeisimpiä kehittämiskärkiä.

Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuuden arviointi

Alueella on vahvaa osaamista terveyden ja hyvinvoinnin teemassa vaikuttavuuden arviointiin. Tästä esimerkkinä on Itä-Suomen yliopiston johtama RDIWELL-konsortio, jossa ovat lisäksi mukana Helsingin, Tampereen ja Lapin yliopistot sekä Terveyden ja hyvinvoinnin...