Osaaminen / Jyväskylä

Jyväskylän kehittämiskärki

Keskisuomalaisena kasvun kärkenä on ihmisten hyvä vointi. Tämä tarkoittaa datan, tekoälyn ja digitalisaation hyödyntämistä, huomion kiinnittämistä palveluiden saatavuuteen, palveluprosessien kehittymiseen ja resilienssiin eri tilanteissa.

Erityinen valttimme on terveydenhuollon kyberturvallisuus. Digisiirtymä näkyykin sekä Keski-Suomen maakuntastrategian kärkiteemoissa että EUn isoissa linjauksissa. Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teknologisin keinoin on tästä yksi esimerkki. Maakunnallisten tavoitteiden lisäksi myös Jyväskylän kaupunki on yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa määritellyt strategiseksi painopisteekseen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen.

Tekoälysovelluskehitys tuo datan yhdistämisen potentiaalia esiin. Tämä potentiaali valjastetaan Jyväskylässä alueen organisaatioiden käyttöön muun muassa avointen sovellusspesifien pohjamallien ja synteettisen terveysdatan mallien muodossa, jotka vuorostaan uusien tekoälymallien kehittämistyötä. Menetelmäkehityksen keskeisimpiä teemoja ovat datapohjainen hypoteesien luominen, ennustava ja generatiivinen mallintaminen sekä prosessien louhinta. Jyväskylässä toimii terveydenhuollon kyberturvallisuusympäristö (Cyber Range), jossa järjestetään kansallisia kyberturvallisuusharjoituksia ja –koulutuksia alan yksityisille ja julkisille toimijoille. 

Kliininen biomekaniikka

Kliininen biomekaniikka

Tavoitteena ihmisen toimintakyvyn tutkiminen ja edistäminen. Mitattua tietoa kehon liikeradoista, voimista ja lihastoiminnasta (liikedata, voimadata, lihasaktiviteettidata). Menetelmä on 3D-liikeanalyysi: biomekaaninen tutkimusmenetelmä, jolla voidaan määrittää...