Kehittämiskärki

Vaikuttavuuden arviointi

Alueella on vahvaa osaamista terveyden ja hyvinvoinnin teemassa vaikuttavuuden arviointiin. Tästä esimerkkinä on Itä-Suomen yliopiston johtama RDIWELL-konsortio, jossa ovat lisäksi mukana Helsingin, Tampereen ja Lapin yliopistot sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. RDIWELL – vaikuttavuusperusteiset terveys- ja hyvinvointipalvelut – on vaikuttavuustutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden ekosysteemi, joka on muodostettu tukemaan  muutosta kohti vaikuttavuusperusteisia terveys- ja hyvinvointipalveluita.

RDIWELL-ekosysteemin tavoitteita ovat

  • luoda avoin ja pysyvä kansallinen TKI-ekosysteemi tukemaan verkostoitumista vaikuttavuustematiikasta kiinnostuneiden tutkijoiden, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä
  • lisätä ymmärrystä ja osaamista vaikuttavuusperusteisista palveluista, interventioista ja vaikuttavuustiedon hyödyntämisen hyödyistä
  • edistää TKI-toimintaa, joka perustuu vaikuttavuusosaamiseen.

Itä-Suomen yliopiston johtamassa RDIWELL-konsortiossa ovat mukana Helsingin, Tampereen ja Lapin yliopistot sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi ekosysteemissä on mukana useita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita sekä järjestöjä, joita kiinnostaa vaikuttavuusperusteinen toiminnan ja palveluiden kehittäminen ja johtaminen sekä oman vaikuttavuusosaamisen lisääminen.

RDIWELL-konsortion lisäksi vaikuttavuuden teemaa alueella edistää Vaikuttavuuden talo, joka on hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä-Suomen yliopistossa. Verkosto toimii yliopiston Kuopion ja Joensuun kampuksilla.

Lisätietoja

Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto