Kehittämiskärki

Urheilu- ja hyvin­vointi­datan kerääminen ja ana­lytiikka

Urheilu- ja hyvinvointidatan ja datakeskusekosysteemin rakentaminen näkyvät keskeisesti Kainuun alueen TKI-työssä kuten innovaatioekosysteemiohjelmassa. Vuokatti on yksi maailman johtavista pohjoismaisten hiihtolajien huippukeskittymistä, joka tuottaa tulevaisuudessa merkittäviä määriä urheiludataa. Urheiludataa syntyy esimerkiksi liikuntateknologian sovelluksista, älylaitteista ja sensoreista. Kainuu koordinoi myös LIUKAS – liikuntateknologian kansallista verkostoa.

Kainuussa innovaatioekosysteemityötä tehdään mm. Kajaanin seudun innovaatioekosysteemi-sopimuksella uutta liiketoimintaa ja osaamista (KIELO) -ohjelmassa. KIELO-ohjelman (#kielokainuu) alle tulevat kaikki innovaatioekosysteemisopimuksen nimissä valmistellut hankkeet. KIELO on osa isompaa Arctic Data Intelligence and Supercomputing Ecosystem (AIKA) -ekosysteemiä Kainuussa.

Kainuun urheilu- ja data-analytiikkaohjelma (KUHA) on yksi innovaatioekosysteemisopimustyön ensimmäisistä hankkeista alueella (CSC on siinä vahvasti mukana). KUHA:n operatiiviset tavoitteet:

  1. Käynnistetään urheilu- ja hyvinvointidatan kerääminen kokonaisvaltaiseen data-altaaseen (vrt. kuva 1).
  2. Määritetään ja suunnitellaan data-altaan tekninen rakenne ja ehdot sen hyödyntämiselle eri toimijoille (tutkimus, seurat ja organisaatiot, yritykset ja julkiset toimijat).
  3. Pilotoidaan urheilu- ja hyvinvointidatan hyödyntämistä valituilla sovellusaluilla ja tehtävissä. Samalla selvitetään HPC-laskennan hyödyntämistä em. datan kanssa. Piloteissa osa tehdään heti yritysten kanssa.
  4. Laajennetaan data-altaan ympärille muodostuvaa urheilu- ja hyvinvointidatan ekosysteemiä uusilla toimijoilla (kts. edellinen kohta) ja hankkeilla.