Kehittämiskärki

Terveysdatasta tietoa kroonisten sairauksien riskitekijöistä

Kroonisten sairauksien osalta alueella on tunnistettu tarve kehittää tosielämän terveysdataan perustuvaa tutkimusta tuottamaan tietoa kroonisten sairauksien riskitekijöistä ja keinoja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämä vahvistaa valmiuksia kehittää uusia terveydenhuollon päätöksentekoa tukevia työkaluja.​

Teemassa yhteiskehitetään uusia älykkäitä ratkaisuja kroonisten sairauksien tunnistamiseen ja hoidon vaikuttavuuden arviointiin, esimerkiksi elintapamuutoksia tukevia sovelluksia pilotointiin saakka. Lisäksi etsitään ratkaisujen kaupallistamispolkuja ja kannustetaan yrityksiä yhteiskehittämisen vetureiksi.​​ Tämän saavuttamiseksi osoitetaan uusien älykkäiden ratkaisujen lisäarvo sekä parannetaan niiden kaupallistamisedellytyksiä vahvistamalla regulatorista osaamista sekä testausympäristöä.

Kehittämiskärjellä on vahva linkki biopankkitoimintaan. Esimerkkinä tästä on Itä-Suomen yliopiston tutkimus, jossa selvitetään laajasti Itä-Suomen Biopankkiin biopankkisuostumuksensa antaneiden henkilöiden elämäntapoja ja syömiskäyttäytymistä sekä tutkitaan niiden yhteyksiä perinnöllisiin ominaisuuksiin ja terveydentilaan hyödyntämällä biopankin aineistoa. Yhdistämällä tietoja ihmisten elämäntavoista, geeneistä ja kroonisten sairauksien riskitekijöistä voidaan kehittää entistä vaikuttavampia ja yksilöllisempiä palveluja sairauksien ehkäisyyn.

Lisätietoja

Timo Lakka, Itä-Suomen yliopisto
Arto Mannermaa, Itä-Suomen yliopisto