Kehittämiskärki

Tekoälystä skaalautuvaa kansainvälistä liiketoimintaa

Alustojen, datan ja tekoälyn yhdistelmä muuttaa digitaalisten palveluiden suunnittelua, kehittämistä, tarjoamista ja hyödyntämistä. Tämän muutoksen myötä syntyvissä monialustaekosysteemeissä, joita kutsutaan myös alustataloudeksi, tarvitaan uudenlaisia skaalautuvia ja kansainvälisesti replikoitavia, ihmiskeskeisiä liiketoimintamalleja ja kasvustrategioita, joissa yhdistyy paitsi taloudellinen myös yhteiskunnallinen ja ekologinen kestävyys. Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluiden piirissä alustat, data ja tekoäly antavat mahdollisuuden luoda uudenlaisia hoitopolkuja ja toimintatapoja, jotka tehostavat olemassa olevia palveluita, tekevät mahdollisiksi aikaisemmin mahdottomana pidettyjä asioita, ja automatisoivat prosesseja esimerkiksi ennakoivan terveydenhuollon ja personoitujen palveluiden osalta. Näissä palveluissa uudet teknologiat kuten 5G ja 6G, lohkoketjut, tekoäly ja koneoppiminen sekä pilviteknologiat avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia uudenlaista dataa hyödyntäville ekosysteemisille palveluille, mutta tuovat myös haasteita palveluiden luotettavuuden, eettisyyden, saavutettavuuden ja hyväksyttävyyden osalta.

Tutkimuksen vahvistaminen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutin tutkimuskärjet terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alueella liittyvät ekosysteemisten alusta-, data-, ja tekoälyliiketoimintamallien sekä niihin pohjautuvien sovellusten ja palveluiden konseptointiin, yhteiskehittämiseen, soveltamiseen, markkinoille tuomiseen sekä kansainvälistymiseen. Tutkimuksen painopisteenä ovat mm. 6G:n liiketoimintamallit ja ekosysteemit, sekä uutuuden legitimaatiota ja vaikutuksia EU-tasolla mm. terveydenhuollon ja hyvinvoinnin kontekstissa.

Lisätietoja

Prof. Petri Ahokangas, [email protected]
Martti Ahtisaari Instituutti, www.mai.fi