Kehittämiskärki

Tekoälypohjaiset, digitaaliset kuntoutuspalvelut

Kuntoutuksessa tekoälypohjaisia ratkaisuja ja kerättyä dataa voidaan hyödyntää kuntoutusprosessin eri vaiheissa ja eri kuntoutujaryhmillä. Kuntoutuksessa tekoälyn mahdollisuudeksi tunnistetaan data-analytiikan tehostuminen, jolloin tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia muun muassa kliinisen päätöksenteon tueksi tai dataan perustuvien interventioiden suunnitteluun. Tekoälypohjaisten, dataa hyödyntävien palveluiden avulla mahdollistetaan aiempaa yksilöllisemmin rakentuvat kuntoutusprosessit.

Lisätietoja Jyväskylän Kuntoutusinstituutin kotisivuilta.

ICF – Maailman terveysjärjestön (WHO) International Classification of Functioning, Disability and Health -luokitus tarjoaa kansainvälisen yhtenäisen kielen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle. Käytämme ICF-luokitusta viitekehyksenä, jonka avulla tietoa voidaan rakenteellistaa ja järjestää.

Datassa ICF-luokituksen huomioiva yhteensopivuus tukee ja laajentaa datan hyödyntämistä ja sovellettavuutta myös kansainvälisessä kontekstissa.

Lisätietoja

Jaana Paltamaa, [email protected]