Kehittämiskärki

Tekoäly ennakoivan analytiikan välineenä

Ennakoivien ja terveyttä tukevien palvelujen kehitykseen tarvitaan osaamista  edistyksellisten analytiikan, tekoälyn ja datahallinnan kokonaisuuksiin.
Tekoälypohjainen kehitys vaatii regulaatio- ja säädöspohjan ymmärrystä, sekä datanjakamisen sopimuskäytäntöjen tuntemusta.

Datan hyödyntämisen opastus

Datahaasteiden ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan aloituksen itseopiskeluun soveltuu mm. Health Data Guide, ja Health data assessment-kriteeristön läpikäynti, mikä ohjaa tekoälypohjaisen kehityksen datan vaatimusten määrittelyyn, erityisesti laadun ja määrän tarkasteluun. Oppaasta löytyvät linkit keskeiseen lainsäädäntöön, datan lupaviranomaisiin ja niiden palveluihin.

Hyvien käytäntöjen kartoitus, kuvaaminen ja jakaminen

Tietoisuuden lisääminen hyvistä käytännöistä ja kokeiluista on vertaisoppimisen kulmakivenä. Rakennamme yhtenäistä tapaa kuvata ja viestittää datan hyödyntämiseen, analytiikkaan, datanhallintaan ja prosessointiin liittyviä kokeiluja ja ratkaisuja.