Kehittämiskärki

Reunalaskenta

Nykyisen palvelinkeskuksiin perustuvan pilvilaskenta-arkkitehtuurin akilleenkantapäitä ovat pitkät vasteajat ja heikko luotettavuus laskentaresurssien sijaitessa kaukana loppukäyttäjistä ja datanlähteistä. Reunalaskenta on teknologia, jolla pilvilaskentaa tuodaan lähemmäksi loppukäyttäjiä ja datanlähteitä, mahdollistaen mm. lyhyitä vasteaikoja vaativat reaaliaikasovellukset sekä korkeaa luotettavuutta vaativat kriittiset sovellukset. Yhdessä uusien 5G- ja myöhemmin 6G-kommunikaatioteknologioiden kanssa reunalaskenta tarjoaa terveydenhuollolle mahdollisuuden täysin uudenlaisiin sovelluksiin mm. etäterveydenhuollon saralla sekä merkittävää potentiaalia sairaalaprosessien tehostamiseen.

Reunalaskenta on käsitteenä suhteellisen uusi. Vaikka teknologian hyödyt ovat kiistattomat ja ensimmäiset kaupalliset järjestelmät ovat jo markkinoilla, liittyy teknologian käyttöön erityisesti lääketieteen sovelluksissa monia haasteita, kuten lainsäädännön asettamat rajoitteet. Myös uuden sukupolven langattomien kommunikaatioteknologioiden hyödyntäminen lääketieteen sovelluksissa on ollut toistaiseksi vähäistä, joten hyödyntämätöntä potentiaalia on merkittävästi.

Aihe on erittäin ajankohtainen ja tärkeä etäterveydenhuollon sovellusten sekä lääketieteellisten tutkimusten tarpeen lisääntyessä väestön ikääntymisen myötä. Väestön ikääntyminen on merkittävä kansainvälinen ilmiö, joten ilmiön eturintamassa olevan Suomen terveysteknologiateollisuudelle haasteeseen tarttuminen tarjoaa merkittävää kasvupotentiaalia suurten markkinoiden seuratessa perässä. Reunalaskennan osaamiskärki auttaa osaltaan kehittämään kansallista valmiuttamme pilotoida älykästä reunalaskentaa hyödyntäviä uusia lääketieteellisiä sovelluksia ensimmäisten joukossa ja näin ollen parantamaan alalla toimivien suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Tutkimuksen vahvistaminen

Osana Oulun yliopiston tutkimuksen profilaatioalueita 6G Solutions and Responsible Innovations for the Future Sustainable Society (6GESS).

Teknologian mahdollisuuksien esille tuonti

Kuvaamalla hyvinvointi- ja terveysalan palveluskenaarioita, joissa reunalaskenta voi olla tärkeässä roolissa.

Lisätietoja

Assistant Professor Erkki Harjula, [email protected]
Centre for Wireless Communications, University of Oulu