Kehittämiskärki

Perus- ja erikoissairaanhoidon datan käytettävyys

Yhtenä tärkeimmistä kehittämistarpeista on perus- ja erikoissairaanhoidon datan käytettävyyden edistäminen. Tässä teemassa on tunnistettu seuraavia toimintalinjoja:

  • sote-datan ja kansalaisten itse raportoiman terveysdatan (My Data) hyödyntämisen edistäminen terveydenhuollon älykkäiden ratkaisujen kehittämisessä
  • älykkäiden arviointimenetelmien kehittäminen hoidon vaikuttavuuden parantamiseen
  • Pohjois-Savon tietoallasympäristön jatkokehittäminen vastaamaan tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin
  • yhteiskehittämisen pilotointi terveydenhuollon tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämisessä.

Yhtenä esimerkkinä terveysdatan käytettävyyden kehittämisestä on Neurocenter Finlandin (Kansallinen Neurokeskus) –  neurotieteiden ja -tutkimuksen yhteistyöverkosto – käynnistämä toimintamallien kehitystyö. Tavoitteena on luoda datan käyttöä helpottavia funktioita sekä sovelluksia, joita rakennetaan yhteiskäyttöisiksi kirjastoiksi tutkijoille ja muille tietoja ohjelmallisesti hyödyntäville yhteistyökumppaneille. Kansallinen neurokeskus auttaa lisäksi kartoittamaan tarvittavia aineistoja ja tarjoaa aineistojen käsittely- sekä tiedon analysointipalveluita. Kuopion alueella aivoterveyden tutkimusta ja yhteistyötä edistää Kansallisen Neurokeskuksen alueverkosto Kuopio Brain & Mind.

Lisätietoja

Arto Mannermaa, Itä-Suomen yliopisto
Markus Forsberg, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Anna Karjalainen, Kuopio Brain & Mind