Ajankohtaista / Kurkistus HYTKI:n kulissien taakse – miten ensi vuotta suunnitellaan ja miten webinaarit syntyvät?

Kurkistus HYTKI:n kulissien taakse – miten ensi vuotta suunnitellaan ja miten webinaarit syntyvät?

7.12.2022

HYTKIn vuosikello ja datapohjaisen innovoinnin vaiheet 

Kuluneen syksyn aikana olemme HYTKI-tiimissä työstäneet webinaarien lisäksi HYTKI-verkoston palveluita, niiden linkittymistä datapohjaisen innovoinnin prosesseihin ja tulevan vuoden tapahtumia. Hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntäminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on monitahoinen kenttä, jonka haasteiden ja huomioitavien muuttujien viidakossa etenemiseen tarvittaisiin hieman isompaakin viidakkoveistä.  

Kukaan yksi toimija ei tuohon viidakkoon pysty helposti kuljettavaa tietä raivaamaan, mutta me HYTKIläiset osaltamme yritämme auttaa toimijoita hahmottamaan kokonaisuutta ja hankkimaan tarvittavaa osaamista ja ymmärrystä – niitä Indiana Jonesin tai Tarzanin keinoja – viidakossa selviämiseen. Yksi tällainen kokonaiskuvan hahmottamiseen tähtäävä visualisointi on datapohjaisen innovoinnin vaiheet -prosessikuvaus 

Tämänhetkinen paras näkemyksemme kuvattuna alla. Prosessin vaiheita tai elementtejä ovat:   

 • Kyvykkyyden itsearviointi 
 • Ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen ideointi 
 • Datan käyttötarkoitus 
 • Datan lähteet ja datan saatavuus 
 • Datan käytettävyys 
 • Datan käytön säädöstö, lupakäytännöt 
 • Datan käsittely-ympäristöt 
 • Teknologiat datan käsittelyyn 
 • Yhteiskehittäminen 
 • Tuote-/palvelukehitys ja käyttöönotto 
 • TKI-hankkeistus

Viidakon kompleksisuutta kuvaa se, että nämä vaiheet eivät luonnollisestikaan etene loogisessa järjestyksessä eteenpäin niin, että yhden osan valmistuttua siirrytään seuraavaan, vaan asioita tapahtuu usean eri vaiheen/elementin osalta samanaikaisesti ja iteroiden. Kuten edelle todettua, tällä visualisoinnilla pyrimme kuitenkin tuomaan kokonaisuutta näkyväksi, ikään kuin tarkistuslistaksi hyvinvointi- ja terveysdata parissa toimijoille.  

Mitä tämä kokonaiskuva sitten tarkoittaa HYTKI:n vuoden 2023 toiminnan osalta? Suunnitelmanamme on, että vuoden 2023 webinaareissa prosessin eri vaiheita käydään läpi HYTKI-webinaareissa. Koko vuoden toimenpiteiden hahmottamisen tueksi olemme työstäneet HYTKIn vuosikelloa, joka palvelisi niin meitä HYTKIn toteuttajia kuin kumppaneita ja sidosryhmiäkin. Tavoitteena tässä nopea katsaus tulevan vuoden tapahtumiin ja aktiviteetteihin 

Koska terveysdatan ja digitalisaation kentällä tapahtuu paljon myös muiden hankkeiden, verkostojen ja toimijoiden toimesta, pohdinnoissa on myös kaikille avoin keino tuoda aktiviteetteja ja tapahtumia tietoon. Yhtenä vaihtoehtona yhteistyöverkostomme DigiNet Digitaalisen hyvinvoinnin ja terveyden oppilaitosverkostot ideoivat avointa LinkedIn -ryhmää, jossa oppilaitokset, hankkeet, hyvinvointialueet ja kansalliset ja alueelliset toimijat voisivat jakaa tietoa tulevista tapahtumistaan aihealueella.  

Tämä oli vain pieni kurkkaus HYTKIn kulissien taakse tekemisiimme ja näistä sisällöistä tulemme kertomaan jatkossa lisää! Kuulemme kuitenkin mielellämme kumppaneidemme ja sidosryhmiemme mielipiteitä ja näkemyksiä vielä työn alla olevista aiheista. Mitä mieltä sinä olet? Onko datapohjaisen innovoinnin vaiheet -kuvassa oikeat asiat? Puuttuuko jotain, tai missä järjestyksessä niiden pitäisi olla? Onko sinulla tiedossa hyviä puhujia tai spesifimpiä mielenkiintoisia aiheita näihin liittyen? Onko vuosikello hyvä tapa visualisoida terveys- ja hyvinvointidataan liittyviä toimintoja ja tapahtumia? Entä avoin LinkedIn -ryhmä, aiotko liittyä mukaan?  

Voit lähettää palautetta sähköpostitse hankkeen vastaaville Kimmo Solehmaiselle (kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi) ja/tai koordinaattorille Veera Virralle (veera.virta(at)oulu.fi)

Muut ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat löydät täältä